Sepetiniz
0212 322 41 51
MFB'liler
Uyari: MFB Beslenme Progamini uygulayanlarin kilo kayiplari, kisilerin metabolizma hizi, aktivite duzeyi, genel saglik durumu gibi faktorlere bagli olarak farlilik gosterebilir. Yorumlar, MFB programini uygulamis kisilerin kisisel paylasimlaridir.

VEGAN BESLENME-ZEYNEP A KARAYBRAHYMO?LU

Bir yyl vejeteryan beslendikten sonra vegan olmaya karar verdim.ancak çaly?ty?ym için beni çe?itli sykyntylaryn bekledi?inin de farkyndaydym.Vegan beslenenler iyi bilir, dy?arda vegan opsiyonlar çok çok synyrlydyr.

Veganly?a geçtikten sonra ilk iki hafta çok zorluk çektim ve beslenme dengem bozuldu.Bunun üzerine hazyr sa?lykly vegan paket yemek arayy?yna girdim.Ynternette yapty?ym ara?tyrma neticesinde kendime en uygun ?artlary sa?layan mfb'yi seçtim.Ky?yn aldy?ym fazla kilolary da vermek istiyordum.Ylk iki haftanyn sonunda tam üç kilo verdim , hiç aç kalmadym ve birbirinden lezzetli vegan yemekler yedim.Veganlar için de çok lezzetli yemekler oldu?unu gördüm.Bir kaç ay daha mfb ile devam edece?im.

Vegan beslenenler ile veganly?a geçi? yapacaklara ?iddetle tavsiye ederim.Asla pi?man olmazsynyz.Tatly dilli, titiz ve disiplinli mfb ailesine te?ekkür ederim.Sevgilerimle,

ALERJYK BEBEK- EMZYREN ANNE- ESRA B.

    "Emziren bir anne olarak kyzymyn süt proteinine alerjisi oldu?unu ö?rendi?imde oldukça endi?elenmi?tim. Özellikle ilk defa bebek sahibi olan biri için anneli?in ilk aylary zaten yo?un ve zor geçerken, bu kadar a?yr bir diyete uygun yemek yapmak çok zor görünüyordu. Hem tüm kyrmyzy et ürünlerini kesmem, hem de tüm süt ürünlerinden uzak durmam lazymdy. Bunun yanynda susam, soya, çay-kahve, çikolata vb. gibi birçok yasa?ym da vardy. Bütün bunlary göz önünde bulundurarak kendi vücudumu ve bebe?imin sa?ly?yny olumsuz etkilemeyecek bir menü olu?turamayaca?ymdan endi?eleniyordum. Neyse ki internette ara?tyrma yaparken MFB ile kar?yla?tym. Diyetisyenimiz Ece Hn. her ihtiyacymla tek tek ilgilendi, ayryca çok pozitif bir insan olmasy da rahatlatycyydy. Ben bütün bu kysytlamalarla bebe?imi sa?lykly emzirebilecek miyim diye dü?ünürken, sadece anne sütüyle beslenen bir bebek olarak kyzymyz doktoru ?a?yrtacak hyzda geli?me gösterdi. Üstelik boyu da kilosuna ve bulundu?u aya göre önde gidiyor :) Hatta bu arada ben de kilomu koruyarak sa?lykly beslenmemi sürdürebilmi? oldum. Yemeklerin lezzeti gayet güzel, e?im de en kysa zamanda sisteme dahil olmayy dü?ünüyor. MFB ile kar?yla?ty?ymyz için çok mutluyuz."

MELTEM YILMAZ SARI

Sevgili MFB Ailesi,
3 hafta önce bir arkada?ym sayesinde tany?ty?ym MFB hizmetinden, 3 haftanyn sonunda 4,5 kilo vermi?, mutlu, kendini hafiflemi? hisseden, tatile hazyr biri olarak son derece memnun kaldy?ymy ifade etmek isterim. Gerek yemeklerin kalitesi, temizli?i gerekse lezzeti ve her?eyden önemlisi doyuruculu?u sayesinde hayatymda ilk defa bu kadar uzun süre bir diete sadyk kalabildim. Y?inize göstermi? oldu?unuz özen her bakymdan hissediliyor. Yn?allah tatil dönü?ü devam edece?im. Görü?mek üzere...

Sonsuz Te?ekkürler;
MELTEM YILMAZ SARI

SEYYARE TURGUT

Çok syk kilo alyp verdi?inizde, bir süre sonra metabolic balance bozulur, ne yaparsanyz yapyn ya artyk kilo veremezsiniz ya da verdi?iniz kilolary kysa sürede yeniden alyrsynyz. Böyle bir çykmaza girdi?imde yeme düzenimin tamamen bozuldu?u bir süreçte, eve yemek gönderen ?irketlerle ilgili Internet’te yapty?ym ara?tyrma sonrasynda MFB ile tany?tym (büyük ?ans).

MFB’nin sitesinde yer alan formu doldurduktan sonra ayny gün içinde Joyce Hanym dönü? yapty, program hakkynda bilgi verdi ve hemen, deneme sürecine bile gerek duymadan, günlük olarak, tercihleriniz  ve yeme aly?kanlyklarynyz da göz önünde bulundurularak sizin için önerilen BP (Body puan) dikkate alynarak hazyrlanan, 1 aylyk programa ba?ladym. Kysa sürede düzenli yemek yemenin faydalaryny görmeye ba?ladym. MFB’nin programy ile do?ru beslenmeyi ö?rendim ve en önemlisi, maalesef çaly?ma hayatynda özellikle hafta içinde ihmal etti?imiz kahvalty, çykmamak üzere, hayatyma girdi. Omlet, menemen, french toast un dahi oldu?u kahvaltylar, meyvelerin yanysyra süt tatlylary, cheesecake, meyveli tartlara kadar bir çok tatlynyn da yer aldy?y ara ö?ünler, “bu ak?am ne yiyece?im” derdinizi bitiren, her ak?am farkly bir lezzeti içiren doyurucu ak?am yemeklerinden olu?an menüler sayesinde hem sa?lykly beslendim hem de ilk defa “yiyerek” zayyfladym.
3,5 ayda, a?yrlykly ya?dan olmak üzere, 12 kg verdim. Ayryca bu programla günlük alaca?ym kaloriyi belirlemeyi de ö?rendim.

 

Bilinçli ve yapycy yönlendirmeleri, telefonda bile hissettirdi?i güler yüzü ve ilgisi ile Joyce Hanym, yapty?ymyz her görü?mede verdi?i yüksek motivasyon ve özellikle düzenli olarak ya?dan kilo verdi?inizde sizden daha mutlu oldu?unu bütün samimiyetiyle hissettiren Ece Hanym, her zaman yardymcy ve çözüm odakly yakla?ymy ile Fatma Hanym ba?ta olmak üzere programy uygulady?ym sürece nezaketini ve ilgisini hiç kaybetmeyen ve gerçek bir takym ruhu ile çaly?an tüm MFB ekibine çok te?ekkür ederim.

 

Seyyare TURGUT

DYLEK KUTLU

Gurme Lezzetlerle Diyet
Yyllardyr yaz yakla?tykça biriken 5-10 kilonun derdine dü?erim.. Dietisyenler, uzun listeler, sürekli aly?veri?, kimsenin yemek istemeyece?i bir sürü malzeme...

Ynternette ara?tyrma yaparken tesadüfen MFB sitesini inceledim, hemen aradym, Joyce Hanym'yn son derece ilgili ve bilinçli tavryyla 1 haftalyk deneme yapmak istedim..
Gelen yemeklerin lezzetine , salatalaryn meyvelerin tazele?ine inanamadym.. Beni gören e?imde programa dahil oldu, hergün hediye paketi gibi gelen gurme restaurantlara ta? çykartan yemekler, tazecik salatalar, nefis tatlylarla tyka basa doyarak kilolarymyzdan kurtuluyoruz. Üstelik verdi?imiz kilolarymyzyn ya?dan gitmesi ayryca bizi sevindiriyor.

Son derece modern ve medeni bir i? yapty?ynyz için ba?ta Joyce hanym olmak üzere, her sabah erkenden sevkiyatlary yapan arkada?lar,bu güzel yemekleri hazyrlayan a?çylara dietisyen Ece hanyma, süper yol tarifi veren Fatma hanyma ve tüm ekibe sonsuz te?ekkürler.
Ba?arylarynyzyn devamyny diliyorum.
Dilek K.

SELEN TAMER LAKAY

Her zaman sa?lykly beslenmeye özen göstermi?imdir. Fakat yo?un i? temposu, yo?un seyahatler üzerine birde stres eklendi mi sa?lykly beslenme bir yana beslenmek bile geri planda kalabiliyor. Y?te yine böyle bir dönemde MFB ile tany?tym. Daha once benzer programlary denemi?tim ama gerek yemeklerin kalitesi gerekse mü?teri memnuniyetine yakla?ymlaryndan memnun kalmady?ym için devam etmedim. Yakla?yk 2 ay once MFB ile tany?tym. Hatta tany?mak bir yana hayatymyn çok önemli bir parçasy haline geldi. Öncelikle i?ini sürekli takip eden, birebir hizmet veren harika bir ekip. Buna ek olarak zamanynda teslim edilen çok lezzetli ve özenle planlanmy? ö?ünler. Sonuç:  Keyifle beslenerek sa?ly?ymy koruyorum. Üstelik yyllardyr hiç inmedi?im kilolara indim. Daha ne olsunJBa?ta Joyce Hanym, Fatma Hanym, Erol Bey ve di?er tüm MFB ekibine çok te?ekkürler:)

 

MUHAMMED BAHADORY-GENÇ BESLENMESY

Bir "Alo" dedim ve o?lum 2 ayda 20 kilo verdi
 
Üç ay öncesine kadar 95 kilo olan, zor ko?an, pantolonlary özel dikilen ve özgüvensiz  14 ya?ynda bir o?lum vardy. ?u an 75 kilo olan 1,70 boyunda mutlu bir delikanlynyn annesiyim. MFB ile tany?mamyz bir dost sohbeti esnasynda gerçekle?ti. Derdini söylemeyen derman bulamaz derler ama o gün o?lumun fazla kilolaryndan çok bunalmy? olsam gerek ki, ben hiç bu konuya de?inmeden MFB adynda, tabiri caiz ise bir hyzyr'dan sohbet açyldy. Çok zorlu bir dönem geçiriyordum, i? yüküm çok artmy?ty, ak?amlary eve geç gidip, pi?irilmesi kolay yemekler hazyrlayyp o?lumun önüne koyuyordum veya kanepenin üstünde yorgunluktan alabora olmu?ken parmak ucuyla yemek sipari?i veriyordum. Her ikisi de zaten kilolu olan o?lumun kilolaryna bir kilo daha, katman katman olan göbe?ine bir kat daha arttyryyordu. Günler bu ?ekilde sürüp giderken hem ekonomik hem sa?lyk açysyndan ba? a?a?y bir ivmeyle dibe vuruyorduk. Ara ara ba?vurdu?umuz diyetisyenlerin "kibrit kutusu büyüklü?ünde peynir, sebze ha?lama ve bir avuç fyndyk" içeren programlary evden uzak çaly?an bir anne için uygulanamaz oldu?undan hep yarym kalyyordu. Ayryca anne olmayan bilemez ki "açym" diyen bir çocu?a bir avuç fyndyk uzatmak ne kadar uygulanmasy zor ve hatta zaman zaman komik bir çözümdür. 
Ta ki yukaryda bahsetti?im sohbet esnasynda MFB'nin aç byrakmadan, zorlanmadan, çe?itleri hiç bitmeyen ve titizce paketlenen programlaryndan bahsedildi?ini duyuncaya kadar. ?u kadar söylemeliyim ki, bir tek alo dememle program ayarlandy ve servisler ba?lady. Üstelikte inanylmaz olan sabah 5:30'da yani tam ben i?e gitmeden önce kapymyza gelen hazyr paketler idi. Gerçekten bir alo dedim ve o?lum 2 ayda 20 kilo verdi. Hiç aç kalmady, hiç sykylmady üstelikte her sabah açty?y ye?il kutu içinden sürpriz yemekler çykan bir e?lenceye dönü?tü onun için. Tatly da yedi, makarna da yedi, son haftalarda pilav bile yedi ve üstelik kilo verdi. Bir çok yeme?e ve özellikle salata yeme?e MFB ile aly?ty. MFB ekibini kendisini destekleyen ve içindeki azmi ortaya çykaran bir lider gibi gördü ve kilo verdi?i süre içinde inanylmaz mutluydu. E tabii ki bu arada o?lu sa?lykly beslenen, kazandy?y para pizzaya harcanmayan ve ak?amlary keyifle oturmanyn tadyny çykaran bir anne olarak, benim de mutlulu?um inanylmazdy. O?lum kilo verdikçe özgüveni artty, boyu daha hyzly uzamaya ba?lady ve tüm kan de?erleri normale indi. Artyk ak?amlary salata hazyrlayan anneye itiraz yok. 
MFB'ye te?ekkür yetersiz olur
. Sanyrym syra 40 ya? kilolary ile ba? etmeye çaly?an bana geldi.   
    

Yrd. Doç. Dr. Fatemeh BAHADORI                                  Assist. Prof. Dr. Fatemeh BAHADORI
Bezmialem Vakyf Üniversitesi                                          Bezmialem Vakif University
Sa?lyk Bilimleri Enstitüsü Müdür Yardymcysy                    Vice Director, Institute of Health Sciences                      
Eczacylyk Fakültesi                                                            Faculty of Pharmacy
Farmasötik Biyoteknoloji A.D.                                          Department of Pharmaceutical Biotechnology
Fatih, Istanbul                                                                  Istanbul/ Turkiye
                   

ERCAN KURT- LAKTOZ YNTOLERANSI -ÇEKMEYEN BYLMEZ!

Çekmeyen bilmez!!

Hayatymy zehir eden ?eyin laktoz intoleransy oldu?unu fark ettikten sonra laktozlu yiyeceklerden uzak durmaya çaly?tym. Ancak günlük hayat içerisinde bunu %100 gerçekle?tirmek çok zor. Çünkü hiç ummady?ynyz ürünlerde bile laktoz oldu?unu ancak çok dikkatli ve usanmadan yylmadan ara?tyrarak fark edebiliyorsunuz. Her gün tüketti?imiz ürünlerin ço?unda ya süt veya süt tozu, yoksa krema vardyr, krema yoksa peynir, peynir yoksa peynir alty suyu vs. vs. Bütün bunlardan uzak durdu?unuzda ise yemek kaliteniz ve çe?idiniz çok kysytlanyyor. Yemekten byrakyn zevk almayy, bilmedi?im bir ?eyi denersem ba?yma ne gelir diye dü?ünmeye ba?lyyorsunuz.  Üstelik hayatta en sevdi?im yiyecek olan yo?urt tamamen yasak haline gelmi?ti…… Ta ki bir arkada?ymyn tavsiyesiyle muhte?em MFB ekibi ve yemekleriyle tany?ana kadar! Artyk MFB her gün benim için laktozsuz bir menü hazyrlyyor, pi?iriyor, paketleyip evime gönderiyor. Üstelik kendi imalatlary olan MFB Laktozsuz Yo?urdumu da menümden hiçbir gün eksik etmiyorlar.  

Üzerimden nasyl bir yük kalkty anlatamam. 3 aydyr hiç endi?e etmeden ve keyifle yemeklerimi yiyorum. Hiç ?i?medim, aksine ?i? halimden eser kalmady, ilk ay 5kg, 3 ayda toplam 12kg verdim. Bunun 9,5 kilosu ya?dan gitti. Bundan daha iyi ne olabilir derken MFB geçen hafta beni bir kere daha ?a?yrtty:  Haftada 4 gün yo?un bir spor programyna ba?lady?ymy söyledi?imde menümde hemen de?i?ikli?e gittiler ve yo?un spor yaparken kas kaybyny önlemek için laktoz içermeyen “sportif “ bir menü hazyrladylar. Spor hocam bayyldy bu duruma.

Uzun lafyn kysasy MFB gerçekten hayatymy, hayat kalitemi çok artyrdy. Onlara çok güveniyorum ve çok seviyorum.  Te?ekkürler MFB…..

ERCAN KURT

Belgin Tynkyr-MFB ANNE PAKETY

Dogum sonrasi aldigim kilolara bir de emzirme kilolarim eklenince careyi mfb ye basvurmakta buldum.
Her hafta gelen cesitli,zevkli yemekler,herhafta arayan durumunuzu soran ilgili bir ekip,en en onemliside her hafta ucretsiz diyetisyen kontrolleri ile dogum oncesi kiloma 3 ay gibi kisa bir sure döndüm.Bu arada sütümün hic azalmadigini ve hala emzirdigimi eklemek isterim


Kesinlikle tavsiye ederim anne adaylari ve emziren annelere. Bir de kendi yemeginizi dusunmenize hic gerek yok mfb varken.

Belgin TINKIR

Mutlu Tönbekici 20.04.2014

Tyk basa yiyerek zayyflama: MFB
 
?i?manlamaya tehlikeli bir temayülü olan bir kadynym. Biraz ihmal edeyim, biraz abartayym... hoop gelsin basenler, gelsin bel arkasy kulplar, Macar salamy kollar…

Daha fenasy, ya? 40’lary geçince zayyflamak eskisi kadar kolay da olmuyor. Kaç zamandyr ykynyyorum ama zerre gitmiyor. Veya gidiyor sonra hemen geri geliyor.

Daha daha fenasy: Yaz geliyor!

Alty yyldyr altynda imzam bulunan “Küçük Oteller Kitaby”ny güncellemek için her yyl yayynevim Boyut’a gidip kamp kuruyorum. Saçma sapan ?eyler yiyip masadan 15 saat hiç kalkmadan çaly?ty?ym oluyor. Dolayysyyla her yyl ayny ?ey oluyor: ben en az 5 kilo alyp çykyyorum!

Bu yyl aynysy olmasyn hatta ben bu kamp syrasyna zayyflayayym BYLE dedim.

Joyce Beresi benim eski arkada?ym. Ystanbullu ?ahane bir kadyn. Yyllar önce Kemerburgaz’da Mom’s Kafe’yy açty. Kafeyi i?letirken kilo almaya ba?lady. Diyetisyen Linda Günyüz’e gitti. Verdi?i program ve tariflerle kysa zamanda kilo verince aklyna çok parlak bir fikir geldi: Diyet yemekleri hazyrlamak!

BodyWatchers sistemini daha önce duymu?sunuzdur tahmin ediyorum. Yçindeki kalori, lif ve ya? miktaryna ba?ly olarak yiyeceklere puan veriliyor. Sizin bedeninize ve hedefinize ba?ly olarak bir günde tüketebilece?iniz body puan belirleniyor ve ona göre besleniyorsunuz. Y?te Joyce ve Linda, ortak olup bu sisteme göre bir diyet yemekleri üretim merkezi açyyorlar. Mom’s for BodyWatchers. Kysaca “mfb”. Ve her gün evinize o gün yiyebilece?iniz tüm yemekleri teslim ediyorlar.

Yani aly?veri? yap, sonra body puan hesaby yap, ona göre yemekler hazyrla, o sabah ne yemi?tim, ö?len ne yesem, ay ak?am için hiç puanym kalmady derdi yok! Geliyor evinize sabah ye?il bir kutu, içinde ana ö?ünlerin haricinde ara ö?ünlerde yemeniz gereken 5 fyndyk, bir kivi, elma vs bile oluyor. 

Fakat esas ?a?yrtycy olan bu de?il. Esas ?a?yrtycy olan hayatymda ilk defa bu kadar lezzetli ve tyka basa beslenip bir ayda 4 kilo vermi? olmam! Hem de hepsi ya?dan gitti!

Hakikaten ?ok içindeyim. Ylk günlerde kutu evime gelip de içindeki dürümleri, pizzalary, brownie’leri, patatesli omletleri, sandviçleri görünce diyordum ki kendi kendime: “Ben hayatymda bu kadar çok yemek yemedim. Hele patates ve hamuru byrakaly 10 yyl oldu. Bunlarla byrak zayyflamayy, kesin kilo alyrym”.

Joyce’a da mesaj atyp durdum: “Kyzym ben hayatta zayyflamam bunlarla”. O da “bak göreceksin” deyip durdu.

***


Sonuca inanamyyorum!

Adam gibi spor yapmadan (en fazla haftada 3 gün 20 dakika eliptik bisiklet. Üstelik en dü?ük zorluk derecesinde!) bütün gün oturarak çaly?yp, tyka basa yiyerek zayyfladym!

?aka gibi! Ve yemekler nasyl lezzetli anlatamam… Bildi?in anne yeme?i!

Yani ya?syz ve ?ekersiz de lezzetli yemek yapmak mümkün. Katky maddesi, lezzetlendirici ve koruyucu da koymuyorlar.

Göktürk’teki merkeze gidiyorsunuz, ya?, su ve kas miktarynyzy ölçen tartyya çykyyorsunuz, genel sa?lyk durumunuzu anlatyyorsunuz, alerji, intoleransynyzy, zevkinizi, aly?kanlyklarynyzy ve vermek istedi?iniz kiloyu söylüyorsunuz, ona göre size bir mönü hazyrlyyorlar. Yster 5 ö?ünlük tüm gün yemek paketini, ister tek ö?ün ve iki ara ö?ünlük gündüz yemek paketini alyyorsunuz. Sonra her gün istedi?iniz yere (ev veya ofis) geliyor yemek.

Tabii ki bir bedeli var. Ba?ta biraz yüksek geliyor ama hesap edince her ö?len dy?aryda yiyen i? insanlary aslynda daha az masraf yapmyyor. Üstelik ne yedikleri de pek belli de?il. 

Ben bir aylyk bir programa dahil oldum. ?imdi onlaryn özel köftelerini, pizzalaryny, tatlylaryny büyük paket olarak satyn alyp dondurdum. Bundan sonra geri kalany da kendim pi?irip sistemi devam ettirece?im. Hedef bir 4 kilo daha vermek…

Memnun kalmasam inanyn yazmazdym. Bedava yaptym da reklamyny yapyyorum sanmayyn. Kuru?u kuru?una ödedim… Ama helal olsun.

www.dietmfb.com 0212 322 41 51

CÜneyt P.

?unu belirtmek isterim ki yazdy?ym her?ey tamamy ile gerçektir.Zayyflamayy defalarca denediim halde hiçbir zaman kilo veremedim.Ynsanlaryn söyledi?i satyn alynmasy zor bitkiler, gram g-hesaby yaparak yenilern yiyecekler beni canymdan bezdirdi.
Ne zaman ki internette MFB firmasynyn ismini gördüm, son bir defa daha denemeye karar verdim.
Kiloma, ya?yma , aktivite düzeyime göre verdikleri yemek programyna harfiyen uydum.Günde 6 ö?ünlük bu programatamamen uydu?um taktirde kilo vermenin de kesin olaca?yny söylediler.
Yemekler o kadar lezzetli idi ki, inanamazsynyz..Kutudan çykan yemeklerin ismini Çyra?an Oteli yemekleri koydum.O kalitedede idi..
Gelen her?eyi zamanynda ve tam olarak tükettim.Ve benim içim mfb macerasy azmin zaferi ile sonuçlandy.5 ay içinde tam 21 kilo verdim.
Hala birçok ürünü onlardan perakende olarak satyn alyyorum.
Mfb , iyi ki varsynyz,
Sizi tüm kalbimle kutlar, daha nice nice sa?lykly ba?aryly yyllar dilerim.
Cüneyt P.

ORYT HABYP- PYLATES,ZUMBA E?YTMENY

Kis mevsimi,soguk,havanin erken kararmasi bunun yarattigi can sykyntysy; bir de yurtdisi seyahatlerimde yemek duzenimin aksamasi nedeniyle 2 kilo almystym,hareketli ve meslegim geregi sporla icice bir hayatim olmasina ragmen karar verip diet uygulamaya baslayamiyordum.
.Daha onceden cok memnun kaldigim Mfb ile tekrar iletisime gectim..Beni guzelce dinlediler,doldurdugum formdaki tum bilgileri degerlendirdikten sonra 6 gun,her gun 5 ogun olmak uzere bir ziyafet sofrasi yarattilar bu sure zarfinda..Her gun bir surprizdi,yediklerimi gozum kapali kalori saymadan gonul rahatligiyla yedim,sebzem,meyvem,karbonhidratim,proteinim,antioksidanlarim ,vucuduma giren hersey saglikliydi,rezene cayimi bile eksik etmediler,gecelerimin ayri bir ritueli oldu,sindirim sistemimde asla bir problem yasamadim..V
e fark ettim ki bu bana son derece keyif veriyor,egleniyorum..
Her sabah gelen paketim hergun bana gonderilen bir hediye halini aldi..Sporcu dieti secenegim sayesinde yag ve odem gidince vucudumdan ,daraldigim herkes tarafindan da farkedilmeye baslandi.
.Diet ve Keyif,Diet ve Eglence,Diet ve Enerji artmasi.
.iste body watchers sistemi son derece bilimsel ve Mfb mutfagi..
Yaraticiliklarindan,ilgi ve titizliklerinden oturu onlari cok sevdim ve herkese tavsiye ettim,ediyorum da....Ikinci haftam bitiyor,ucuncu paketimde esim de bana eslik edecek, cok mutluyum...

Kendimi onemsiyorum,Mfb beni benden cok onemsiyor:)

Orit HabipZumba® Instructor 

BUSE TERYM

 MFB ile cok gec tanistigim icin cok pismanim.
Ac kalmadan ve saglikli tercihlerle cok kisa bir zamanda hedefledigim kiloya ulasabildim. MFB'nin en guzel yanlarindan biri doyurucu olusu ve ogunlerin cesitliligi.
MFB sosyal aktivitelerime korkmadan devam etmemi sagladi. MFB menum haricinde baska hic bir yemegi canim istemedi. Her hafta aldigim pozitif sonuclarla daha cok motive oldum ve hedefime daha cabuk ulastim. MFB sadece kilo vermem icin degil saglikli beslenmeyi hayat tarzim haline getirmem icinde bundan sonra her zaman hayatimda yer alacak. 
 Sevgilerimle,
Buse Terim

Hale K.

Çok küçük ya?ymdan beri çok kolay kilo alan ve geli?mi? damak yapymdam dolayy,dönem dönem muhtelif rejimlerle ya?amy? bir insanym. 40*'*ly ya?larymyn ba?yna kadar aldy?ym kilolary kendi gayretlerimle rahatlykla verebiliyorken, artyk veremez oldum. Son 3 senedeki bütün zayyflama denemelerim, mevcudun üzerine 1-2 kilo almakla sonuçlandy. Moralim çok bozulmu?tu, çünkü hayatymda hiç görmedi?im kilolara ula?my?tym.. Taa ki bir arkada?ym mfb*'*yi önerene kadar.. Haziran ayynda ba?lady?ym diyet, aralarda sayysyz büyüklü-küçüklü seyahate ragmen, eylül ayynda 9 kg vermemle sonuçlandy. Yapty?ym tek spor ise yaz boyu gezdi?im yerlerde keyif için yüzmekten ibaretti! Yolun yarysyndayym, ama artyk kendi deyimimle "safe zone" uma geri geldim.. Bundan sonrasynyn da mfb sayesinde çok zor olmayaca?yny dü?ünüyorum.. Neden mi? Diyetisyene git, yemek pazarly?y yap yok, git aly?veri?e malzemeyi bul bulama yok, eve geldin pi?irmeye ü?endin, vaktin oldu olmady yok, evdeydin de?ildin hiç yok!! Ö?le yemeklerimi ba?yndan so?uk yemeklerden istedi?imi belirttim. Hangi yemekleri sevmedi?imi de.. ?imdi her Sabah kapyma gelen paketten çykan yiyecekleri bayylarak tüketiyorum.. Yemekler çok çok lezzetli.. Ynanylmaz bir çe?itlilik var (ki ben tavuk gibi ana arterlerden birinin de "istemiyorum" diyerek yolunu kestim!).. Açlyk hissetti?im zamanlar çok nadir.. Herhangi bir ki?inin denetimi altynda olmadan gençli?imdeki gibi tykyr tykyr zayyflyyor olmak ise bamba?ka bir duygu! Mfb*'*ye çok te?ekkürler! Hale K.  

Yasemin Sadyko?lu

Hayat her gün bizleri synyyor. Yyiyle kötünün beraber sunuldu?u gerçekte güzel ve lezzet dolu yiyecekleri görmek, hissetmek, koklamak tatmak sözkonusu oldu?unda "yemek için ya?ama, ya?amak için ye" deyimi bir çok zaman hepimizi zorluyor. Yemek yemek çok güzel. Ynce ama sa?lykly olmaksa daha da...

Ben hayatym boyunca hormonal bozukluklardan ve lezzete olan dü?künlü?ümden 5 aldym, 5 verdim. En büyük derdimdi kilolar. Ama günü geldi hayat beni de synady. Hastanem "2012 Yaz Tatili Oteli"m olmak durumunda kaldy. Kortizon tedavisi ve hastalyk moral bozuklu?u ile kilo almamak elde de?ildi. 25 Aralyk 2012'de kendime yylba?y hediyesi "Ko?u Banty" aldym. Ardyndan ailem bana "her sabah 1 yyllyk kapymy çalacak bu "ye?il kutuyu" hediye etti.

Hayatymda hiçbir zaman açlyk çekmedim, sadece lezzetlisini yemek istedim. 1,5 yyllyk kortizon almama ra?men MFB ile aldy?ym 38 kilonun tam 20'sini 8 ayda verdim. Doktorlarymyn kontrolüyle en do?ru ?ekilde ve modern diyetlerin aksine bol posaly, a?yry protein a?yrlykly olmayan yemekleri yedim. Lezzetlere gelirse lahmacun, double chocolate bownie, limonlu tart, bean burger, taze soya sütünden yo?urt favorim. Bildi?iniz restoranlarla yary?yr.

Her gün ba?ka bir menü, görenler bu mu seni zayyflatacak diyordu. Ambalaj mükemmel Paper Moon, Da Mario bile bana yemeklerimi mükemmel sunumlarla yeri geldi?inde markaya güvenip sunuyor.

MFB, bazen bana "yiyemedim hepsini" dedi?imde kyzyyor, ama evime gelenler fyrsatlardan yararlanmaya ve arttyysa MFB'lerimi yemeye doyamyyor.

Beni güzelle?tiren, motive eden ve her geçen gün beni eski halime kavu?turan "ye?il kutuya" "ben zayyfladykça gözlerim doldu diyen" tüm içten kalbiyle Joyce Hanym'a sonsuz te?ekkürler...
Yola devam daha i?in yarysy bitti. Ama artyk ilaçlaryn azaldy?y sa?lykly bir ben var... Ve en güzeli sanki hala daha hiç diyet yapmamy?ym gibiyim... Ne gözüm aç, ne de damak tadym...

Yasemin Sadyko?lu
 

Ay?e T.

 Inanylmaz yardymcy oldu programynynyz ve herseyden once beni duzene soktu simdi sanki hep paketteymisim gibi yemeye calysyyorum :)
4 haftada 5 kilo verdim..

Eylul de tekrar görü?mek üzere diyorum.
Ylginize tekrar te?ekkürler,
Ay?e T.

Cem Atiyas

MFB’den tesadüf eseri bir arkada? sohbetinde haberim oldu, o günden aklymda kalan “ lezzetli diet yemekleri yapyyor ve yolluyorlar” sözlerinin çokça vurgulanmasyydy.

Aslynda onlary arama sebebim diet de?ildi; hem lezzetli hem sa?lyklybeslenmeyi bir arada bulmak önemli bir konu benim için. Y? yerim ?i?li’nin ortasynda ve buralarda sa?lykly yemek bulmak imkansyz. Mümkün oldu?unca evden yemek ta?ymaya gayret ediyorum ama yazyn gerek sycak gerek de tatil programlaryndan bu mümkün olmuyor.

MFB bana kendi spor ve yeme aly?kankly?ym do?rultusunda hem sa?lylky, hem do?ru porsiyon büyüklü?ünde, hem lezzetli, hem de yemeyip/sevmedi?im?eylere dikkat ederek hiçbir detayy atlamadan servis verdi, vermeye de devam ediyor. Yemek çe?itlili?i de gayet zengin üstelik. Paketleme, sunu? ve detay bilgilendirme de sorunsuz. Sayelerinde bu yaz bu konuyu kafamdan atmy? oldum ve memnunum.

Te?ekkürlerimle ;

Cem Atiyas 

Taylin OR

Sefaköy'de çaly?ty?ym için, sa?lykly beslenme konusunda çok sykynty çekiyordum, bana müthi? bir çözüm oldunuz. Hem do?ru besleniyorum, hem de kilo veriyorum . Eme?i geçen herkese sonsuz te?ekkürler...

Hakan Özgökçe

Yo?un spor yapan biriyim ve kilo vermenin yanysyra çok kas a?yrly?ymy arttyrmak amacy ile aldy?ym MFB Sporty paketi ile 1 ayda 4 kilo ya? kaybettim ve kas kütlemde toplam 2.3 kilo arty? oldu. Öncelikle sistemi son derece ba?aryly bir ?ekilde oturtmu? olmanyzdan dolayy sizi tebrik ederim.

Yiyeceklerin ambalajlary, görsellikleri, kolayca mikrodalgaya giriyor olmalary, üstündeki etiketler son derece profesyonelce. Lezzetten de çok memnun kaldym. Üstelik verilen haftalyk programdan tek bir sapma olmady içerik olarak.

Raquel Habib

Mfb ile ikinci o?lumu do?urduktan 3 ay sonra tany?tym. Yeni do?um yapmy? bir anne için en önemli ve hassas konu olan beslenme ve kilo konusunda her an rahatlykla uygulanabilecek bir beslenme yöntemi ö?rendim, MFB.

Uykusuz gecelerimin yorgunlu?una ra?men sistemli ve sa?lykly olarak en kysa zamanda incelmemi sa?lady. Sa?lykly ve doyurucu ama dü?ük ya? oranly besinlerle beslenmeye ba?ladym. Ve sonuç benim için mükemmel idi. 4 ay içinde tüm do?um kilolarymy vermi?tim. Tabi ki do?umdan sonra vücudunuzun toparlanmasy için en az 1 sene gerekti?inden bir kaç ay daha koruma programyndan sonra en ideal halime geri dondum.  Tüm gençli?imde hep toplu bir kyz oldu?umdan kilo almak benim için hep bir endi?e konusu olmu?tur. Ama MFB’yi tanydyktan sonra beslenme konusuna farkly bir gözle bakmaya ba?ladym.

 Yki sene önce geçirdi?im bir rahatsyzlyktan dolayy spora verdi?im ara ile ipin ucunu bir ara epeyce kaçyrynca tekrar MFB’ nin kapysyny çaldym. Evime her sabah saat 7 civarynda hem lezzetli, hem sa?lykly hem de besleyici ve doyurucu haftalyk yemek paketlerim gelmeye ba?lady. Kysa sureli 14 puanlyk bir paket ile tüm ekstra bagajlardan! bir kez daha kurtulmu?tum. 

Hayatynyzda yararly, gelece?e dönük bir yatyrym yapmak istiyorsanyz muhakkak MFB ile tany?yn. En azyndan ana fikrini anlayyn derim...

Sa?lykly ve sevgi dolu leziz bir ya?am dilerim.... Raquel Habib
  

Burak Öztarhan

MFB SPORTYF PAKETY alyyorum.Her gün ö?len ve ak?amüstü spordan önce  MFB ailesinin yollady?y müthi? spor menüleriyle almam gereken protein, karbonhidrat ve vitaminleri dengeli alyyorum. Bu sayede formumu koruyabiliyorum. 

Joelle Hançerli

Hyzly i? hayaty temposunda pratik, kolay, lezzetli bir çözüm ve hayat tarzy MFB yemekleri.
Hem sa?lykly, hem de formda kalabilmek için tavsiye ediyorum.
Ylgili, güler yüzlü kadrosu ve mü?teri servisinden benim gibi siz de memnun kalacaksynyz.

Joelle Hançerli

Evrim Soner

Her yemek benim intoleransym olan besinler hariç tutularak pi?irildi 

MFB’den hizmet almaya ba?lamam hayatymda bir dönüm noktasy oldu diyebilirim. Vermemi sa?lady?y kilolar bir yana, hayatym boyunca benimle olaca?yna emin oldu?um bir beslenme stili kazandyrdy bana. Beslenme kavramyyla sa?lykly bir ili?ki kurmamy sa?lady.

Günümüzde, sa?lykly beslenme yolundan bizi alykoymak için aklymyzy çelen yüzlerce uyaranla kar?y kar?yya kalyyoruz hergün. MFB’ye bir kez teslim olunca psikolojik bir rahatlama ile otomatik olarak di?er akyl çelicilere kanallarym kapandy. En büyük yarary da bu oldu.

Malzemelerin ne kadar lezzetli ve taze oldu?unu belirmeden geçmemek gerek. Ya?/tuz ayaryny sizin yerinize birilerinin dü?ünmesine teslim oluyorsunuz, en ideal dengede besinler size ula?yyor ve bir sure sonra bünyeniz zaten o ideal az ya?ly ve az tuzlu menuleri istemeye ba?lyyor.

Benim için önemli bir konu besin intoleransym olmasy ve yiyeceklerimin içinde bulunabilecek besin maddeleri ile ilgili çok ciddi kysytlarymyn olmasyydy.

MFB’nin super ilgili dietisyeni  benim özel durumuma harfiyen uygun menüleri hazyrlady. Her yemek benim intoleransym olan besinler hariç tutularak pi?irildi. Her?eyden önce ciddi bir zihinsel rahatlama. Dü?ünecek o kadar ?ey varken bir de ne yiyece?imi, nasyl pi?ti?ini dü?ünmek zorunda olmamak çok güzel bir duygu.

Yemeklerin çok lezzetli oldu?unu ve her sabah sürpriz heyecanyyla açyty?ym kutumdan ak?amüzerileri için muffinler bile çykty?yny da belirteyim.
 

Ydil Caga De?erli

6 aydyr aralyksyz olarak "mfb at work" paketlerini alyyorum.Böylece hazyr yemeklerdeki gizli kalorilerden, kayna?y belirsiz ya?lar ve katkylardan uzak duruyor; evimin mutfa?ynda pi?mi? kadar hijyenik, hafif ve özenli lezzetlere dakik, güvenilir bir ?ekilde kavu?uyorum.

MFB'yi sadece kilo vermek isteyenlere de?il; çaly?an, yemek için yeterince vakit ayyramayan, ama yine de sa?lykly beslenmeden ödün vermek istemeyen herkese gönül rahatly?yyla tavsiye ederim.

Bireysel tercihlerimi sabyrla dikkate alan, sistemin aksaksyz i?lemesini sa?layan tüm MFB çaly?anlaryna te?ekkürler...


Av. Ydil Ça?a De?erli

 

Nazly Ça?lar

Yemeklerden çok memnun kaldim. Ozellikle tatlylarynyz inanilmaz, muhtesem!!
 Limonataya bayiliyorum :)
Aayrica bugun yedigim Çin usulu pilav ve bonfile daha  önceki mantarli makarna superdi .

Eser Nufusi

MFB, diet menusu olmaktan cok, menusundeki degisik kombinasyonlarla, lezzetli yemekleri ile ögünlerimin ve ögün aralarimin cok keyifli gecmesini sagliyor. Ve her ögün o kadar doyurucu ki..

.Muptelasi olacaginiz lezzetleri var mesela :) labneli kabak corbasi, neredeyse tum tatlilari, en iyi restaurantlardan bile daha lezzetli olan patlican begendisi...

MFB'yi arastiran herkese siddetle hizmet almalarini tavsiye ederim :)Eser N. 

Songül Öden

Özenli hazyrlanmy?,özenli servis edilen yemekleri için MFB'ye sonsuz te?ekkürler..

Ay?e Tuncay Tanman

MFB'yle 2012 Mart ayynda tany?tym ve o zamandan beri hayatymdan çykarmadym.
Ben pek rejim yapmy?, yapabilen bir insan de?ilim ama her zaman beni
rahatsyz eden 3-4 kilom vardyr, sene ba?yndan beri o 3-4 kilo 5-6 lara
çykynca bir?eyler yapmanyn zamany geldi?ini hissettim. Aktif spor yapan bir
insanym ve karbonhidrat çok severim :) o yüzden sykycy diyet listeleri hiç
bana göre de?ildir. Hergün çayymyn yanynda tatlymy yemezsem de olmaz. Diyet
yapty?ymy hissettiricek metodlar bana göre de?il kysacasy..

MFB bu yüzden bence harika, hem gerçekten çok çok güzel yemekler yiyorsunuz,
böre?inden baly?yna, köftesinden lahmacununa, cheesecake'ten brownie'ye hem
porsiyonlar önce gözünüzü sonra karnynyzy doyuruyor, hem de bunlaryn üzerine
kilo veriyorsunuz. Normal zamanda hayatynyzda olan her?eyi yiyorsunuz ama
daha bilinçli. Zamanla puan sistemini iyice anlayyp özümsüyorsunuz ve ya?am
tarzynyz oluyor. Yemek istedi?iniz o bir dilim cheesecake için ne kadar
hareket etmeniz gerekti?ini ö?reniyorsunuz..

Üstelik benim gibi çaly?an bir kadynsanyz üzerinizden önemli de bir yük
kalkyyor ne yesem ne pi?irsem derdi yok. Sabah i?e giderken kapynyzda kutuda
yeme?iniz. Ben 8 haftada 6 kilo verdim, diyette oldu?umu hissetmeden, 8
hafta sonrasynda ö?len yemeklerimi MFB'den almaya devam ediyorum, tüm
çaly?anlara tavsiye ediyorum büyük rahatlyk!, syrf bu ?ekilde 2 kilo daha
verdim..

Yemeklerin kalitesi, lezzeti, incelikle hazyrlanan haftalyk menüleri ve MFB
ekibinin ilgisi gerçekten takdir edilesi. Haftalyk kutular harici listeden
sipari? verilen ek yemekler hayat kurtarycy rotadan ?a?manyzy engelliyor.

MFB'yi yemek yemekten keyif alan, ama sa?lykly beslenip kilo vermek isteyen
herkese tavsiye ederim. MFB nin yanyba?ymda oldu?unu bilmek çok güzel, Linda
ve Joyce hanyma ayryca te?ekkür ediyor, ba?arylarynyzyn devamyny diliyorum

Sevgilerimle

Cana Reutergardh

MFB ' yi Nora Romi 'nin tavsiyesi üzerine aradym . Nora '' Tek ba?yma ya?yyor olsam her gün MFB'den yerdim ' diyordu . Ben de 3 hafta evde yalnyz kalaca?ym için ( mutfa?y genelde buzdolabyndan bir ?ey almak için kullanan biri olarak ) MFB ' yi denemeye karar verdim . Sa?lykly yemekler genelde lezzetli olmaz ( En azyndan annem , yeme?in lezzetinin ya?dan geldi?ini dü?ünüyor ) ama MFB'nin yemeklerinin lezzeti de tam yerindeydi. Hiç aç kalmady?ym gibi , MFB yemeklerinin birço?u dondurabildi?i için dondurucumda da sakladym .

MFB Sa?lykly ve lezzetli yemek için do?ru adres .

Leylan Aktüre

Bu ay rejime ba?ladym. Hergün yarym saat aksatmadan yüzdüm. Arada 2 - 3 kadeh ?arap ile ihanet etsemde bugün tartyya çyktym ve tam 64 kiloyum. Yani 5 - 5.5 kilo verdim. Size ve canym arkada?ym Selin'e beni sizle tany?tyrdy?y için çok te?ekkür ediyorum.

Selin Sivrio?lu

Kilo vermek için her yolu deneyip ba?arysyz olduktan sonra son çare size ba?ladym. Bugün ilk günümdü.Nasyl memnun kaldym anlatamam. Yemekler harika !!! Bunlarla zayyflayabilece?ime inanmak çok zor tabi ama yapanlar var tanyyorum , gördüm. Sizi tebrik etmek istedim.Muhte?emsiniz.

Begüm ?en

MFB ile sa?lykly beslenmek çok kolay ve pratik. Yemeklerinizi istedi?iniz her ortama, güzel ve güvenli kutular içinde üstelik tazeli?i bozulmadan ta?yyabiliyorsunuz. Ben oldukça memnunum, size de tavsiye ederim.

Seray Sever

Yyllar önce bir televizyon programy yaparken Mfb'yle tany?tym.
 
Ekran,insany oldu?undan 5kg daha fazla gösterdi?i icin, herzaman daha ince ve fit bir bedene sahip olmak zorundayyz. Mfb ile arkada?ymyn tavsiyesiyle tany?tym... Sistem bana çok da yabancy gelmemi?ti cünkü daha önce Amerika'da ya?ayan bir arkada?ymyn benzer bir sistemle nasyl kilo verdi?ine ?ahit olmu?tum. Daha sonra da buradaki röportajlarymyzda basyn bu beslenme programyndan puan diyeti diye bahsetmisti. Programa ba?lady?ym hafta, ekranda izleyicilerle iddiaya girdim bir haftada 3 kilo verecegim diye ve tabiiki ba?ardym; beslenme programynyn yanyna düzenli yürüyü? ve pilates ekleyerek.

?imdi bu programy uygulamak cok daha kolay cunku Mfb hazyr yemekleri var. Birkaç kilo fazlam oldugunda hiç dert etmiyorum çünkü biliyorum ki Mfb'den sipari?imi verecegim; en sa?lykly, ya?syz ve lezzetli yemekler kapyma gelecek, hem de gayet uygun fiyata.
 
Bugünlerde sa?lykly Mfb yemekleriyle tekrar yaza ve ekrana kendimi hazyrlamaya ba?ladym. Herkes ne kadar inceldigimi söylüyor çünkü bu beslenme programyyla sadece kilo vermekle kalmyyorum ayny zamanda sykyla?yyorum. Bütün dostlarima da tavsiye ediyorum çünkü onlaryn da kendilerini fit ve sa?lykly hissetmelerini istiyorum. Te?ekkürler Mfb...
  

Ay?egül Aldinç

Arada piyasadaki di?er örnekleriyle syrf meraktan onlary aldatty?ym(!) oldu... Ama her seferinde kendi ryzamla geri döndüm. Neydi buna sebep? Menüdeki çe?itlilik, doyuruculuk,uygun fiat politikasi ve ekibin güler yüzlü hassasiyeti. Sonuç: Mfb ile be?endi?iniz gibiyim :))

Mevzun Çiftçi

MFB'nin evimin mutfa?ymdan çykan yemekler kadar leziz yemekleri ve diyet yapty?ymy hissettirmeyecek kadar kocaman porsiyonlary ile hedefledi?im kiloya çok rahat ve çabuk ula?abildim !! Mutfa?yndan,servisine kadar bütün ekibine candan te?ekkür ve kocaman bir alky? yolluyorum.
Sevgilerimle..

Ynci Bozyi?it

Çok lezzetli...Sunum harika...Aç kalmyyorum hiç bir gün...Hem gözüm hem karnym doyuyor...

Her gün heycanla paketimi bekliyorum... Neler gelece?ini haftalyk programymdan bilsem bile nasyl hazyrlanmy? oldugunu ve sunum ve lezzeti merak ediyorum...

Benim gibi çok yemek yeme?e aly?yk biri programynyzda tutmaya basardy?ynyz için sizin emeklerinize de ayryca çok tesekkür ederim...

Mutfakta herkesi memnun etmenin ne denli zor oldu?unu bildigim için mutfak ekibinede çok tesekkür...

D.A.

Elinize aklynyza sa?lyk!!

Bence MFB sadece kilo vermek için de?il her zaman dengeli beslenmek için ideal çözüm !! insanyn hayatyna bir disiplin getiriyor ve son derece keyifle yapylan, takip etmesi zevkli bir sistem.Hele ara ö?ünlerde gönderdi?iniz tatlylar!! Onlary yiyerek ne çok mutlu oldum….

Kisaca sizlere boyle bir kolaylik sagladiginiz, bizi surekli ne pisirecegim?, nasil pisirecegim?, ne yemeliyim? dusuncelerinden kurtardiginiz icin, tesekkur borcluyuz.

Sevgiler

Serap Acuner

Ben de tum modern kadinlar gibi; 20 li yaslarin ortalarindan itibaren 15-20 senedir "rejim" konusunun icinde gectigi her sohbeti kacirmadan dinleyen, kilo vermek ve formda kalmak icin her yontemi deneyen, ama surekli kilo verip/alarak tam sabit bir kilo tutturamayan binlerce Turk kadinindan bir tanesiyim.

Sizin yemeklerinizi, tavsiyelerinizi ve "Body Puan Sisteminizi" bir arkadasimdan duydugum zaman, "iste denemedigim bir bu kalmisti" diye dusundum. Arkadasim hararetle nasil kilo verdigini anlatiyordu. Hepimiz biliriz ki "disiplin" bu iste en onemli konudur. Puan sayarak yasamak, veya yemek pisirmek kalici olamiyor bana gore. . Ama yemek hazir gelince ve en onemlisi ona "para
verdigini" bilince insan onemli bir motivasyon ve disipline sahip oluyor. Hem o yemeklerin disina cikmamak icin, hem de eger yemek almadiginiz gunler/ogunler varsa, o gunleri asla puan limitini asmadan yasamak icin..

MFB Diyet Yemek Sisteminiz beni bu disipline kavusturdu. Zaten kilo fazlam cok az oldugu icin, asiri hizli olmayan ama kalici bir bicimde kilo vermeye devam ediyorum. Sisteme gireli 4 hafta oldu ve su andaki kilo kaybim 3 kilo. Aslynda rejime 64 kilo ile baslayinca daha hizli kilo kaybi sagliksiz olurdu diye dusunuyorum. Her zaman rejimlerde "uc saçaya?y vardir" diye dusunurum. Birincisi yemek ile ilgili displin, ikincisi mutlaka spor, ucuncusu ise ozellikle diabetik eyilimli kisiler icin gerekli ilaclarin duzgun alinmasi.

Sisteminize girdigim gunden beri ben bu saç ayaginin sadece ikisini takip edip spor yapamiyorum. Spor da yapiyor olsaydim, eminim kilo kaybim daha da hizli olacakti.

Kisaca sizlere boyle bir kolaylik sagladiginiz, bizi surekli ne pisirecegim?, nasil pisirecegim?, ne yemeliyim? dusuncelerinden kurtardiginiz icin, tesekkur borcluyuz.

Sevgiler

Y.Z.

Dü?ün öncesi Sayenizde güzelce kilo verip yakisikli bir adam olarak evlendim.:)

MFB'ye ve sizin tüm ekibinize çok tesekkür ederim. Herkes çok
yardimci ve iyidi.

Harika bir isiniz var ve isinizi de harika yapiyorsunuz.

Her sey için tekrar tesekkürler.

Esin Kalomiti

Ya??asyyyyn!

Her sabah gözümü açar açmaz heyecanla bugün ne yemek var acaba diye kapyya ko?uyorum..Her zaman süprizlerle dolu oluyor bu paketler..

Ben tatlyya a?yry duskunlugum sebebyyetyyle kendimi bildim bileli hep rejim yapmak zorunda kaldym…Ama her zaman kilolary verip tekrar geri aldym çünkü o kadar syky rejimler yapyyordum ki normal hayatyma donunce anynda tekrar kylo alyyordum, artyk bykyp usanmystym surekly ayny kysyr donguyu yasamaktan. Çok mutsuzdum ve MFB yi denemeye karar verdim. Ba?larda kendim bile inanamadym çünkü ‘’bu kadar her?eyi yiyip nasyl kilo verece?im ben ‘’ diye endi?eleniyordum ,fakat sonuc beny sasyrtty . Hergün de?i?ik bir tatly ( brownie,muffin,meyvaly tartlar ),makarnalar, pizzalar yiyerek tam 5 kg. verdim ve huzura kavustum..Hem vücudumun ihtyyacy olan her türlü sa?lykly gydayy yedim hem de canymyn çektigi…
?imdi çoook mutluyum çünkü hem yemekten keyif alyyorum hem saglykly yyyorum hem de kilo veriyorum

Ya??asyyyyn!

Yasemn Saner

DETOX MENÜLERYNY HARARETLE TAVSYYE EDERYM!

Benim en buyuk problemim yemek yapmaktan nefret etmem !! Bir duydum ki MFB’nin evlere sa?lykly yemek paketleri servisi baslamis. Ucarak yolaryny tuttum...

MFB’ye gitim. Temizlik ve organizasyon mukemmeldi. Depolary hatta bula?ykhaneleri bile beni çok etkiledi. Yiyeceklerin yapylma ?eklindeki profesyonellikten saklama ko?ullaryna kadar her?eyden etkilendim.
Haftalik yemek paketlerim her aksam ayni saatte sik kutular arasinda kapinin onune geliyorHer?ey çok Avrupai. .Yemekleri eger istersen kendi kaplari ile microdalga’da isitabiliyorum. Bir gün içinde yemem gereken her?ey kutularda geliyor.

Gelelim lezzet ve miktarlara. Ben hicbir gun hepsini bitiremedim. Miktarlar bol, lezzetler hakikaten bir diet yemekte olamayacak kadar lezzetli. Normal yemeklerden ayirt etmesi zor. Bazen esimle beraber yiyoruz. Gurme olan e?im bile ben bu kadar lezzetli diyet yemek yemedim diyor.

Ystedigim kiloya rahatlikla geldim hic ac kalmadim ve kendimi cok iyi hissettim. Hele detox menuleri hararetle tavsiye ederim. Kus gibi hafif geziyorsunuz.

Kendi adima boyle bir sistemin hakikaten basariyla devam etmesi hele onun bir de sevdigim bir arkadasim tarafindan emekle yapilmasi beni cok mutlu ediyor.

Basarilarinin devamini diliyorum.

Yhsan Berker

KITALARARASI YÜZME YARI?I YÇYN MFB YLE KYLO ALDIM VE MFB YLE KYLO VERDYM

Ben MFB’den beslenerek 2 ayda tam 10 kg verdim. Gitti?im spor kulübündeki doktor hanym rutin ya? ve kas orany ölçümümü yaparken ya? oranymyn harika oldu?unu söyledi. Ancak doktor hanimla konu?mamyz syrasynda ona 6.5 km.lik kytalar arasy (Kanlyca-Kuruçe?me) yüzme yary?yna girece?imi söyledi?im zaman tepkisi çok ?iddetli oldu. Bana bu ya?-kas orany ile bir müsabakaya giremeyece?imi en az 2 kilo ya? ve 2 kilo kas yapmam gerekti?ini belirtti. Yüzerken ya? yakaca?ymy ve yakacak ya? olmady?y zaman kas yakaca?ymy ve kalbimin de bir kas oldu?unu hatyrlatty.

Yani ben, o kadar zaman perhiz yapyp verdi?im kilolaryn en az 4ünü geri alacakdym. Yary?a da bir derne?e para toplama amacy ile katylaca?ymdan yüzmem ?artty. Neticede 5 haftalyk bir antreman ve diyet sonunda 4kilo 300 gram aldym. Yary?a girdim bronz madalya kazandym. ve onlarca üniversite ö?rencisine e?itim imkany sa?ladym.

?imdi syra o aldy?ym kilolary vermeye gelmi?ti, ve yine MFB ile tam 3 haftada aldy?ym kilolary verdim.

Sanem Barzilay

MFB’NYN ÜRÜNLERY HAYATIMI LEZZETLE KOLAYLA?TIRIYOR

Aly?veri?i yap butun malzemeyi topla, tuttu tutmady, o an canym ne istiycek, evdekiler ne yiyecek derdi benim MFB ürünlerini deepfrez’e alype stoklamamla son buldu.

Ben günlük gelmesindense stoklamayy tercih edenlerdenim. Tüm istediklerim iki gün icerisinde kapyma ?ahane paketlerde eksiksiz olarak geliyor, kapyda kredi karti ile ödeyebiliyorum, sa?lykly ve lezzetli olduklaryny bilmek süper.
Benim favorilerim, Sebze Au Gratin, Ispanakly ve peynirli börek, Kyymaly Lazanya, Pazy Dolmasy, Esmer cevizli kek ve Double chocolate brownie.
Ani gelen misafirlerime, her zaman kendi sa?lykly beslenmemi bozmadan ?ahane yemekler servis edebiliyorum. O?lum okuldan geldi?inde ya?ly ve ?ekerli hazyr kekler yerine Double Chocolate Brownie'yi afiyetle yiyor.
Tatly krizlerim için vazgeçilmezim ve vicdan azaby çekmeden mideye indirdi?im Double chocolate browni benim vazgeçilmezim
Ispanakly ve peynirli börek olmazsa olmazlarym, pazy dolmasy annelerimizin lezzetli dolmasy.

MFB benim hayatymy gercekten çok kolayla?tyryyor, sürekli yeni ürünler deneyip favorilerime yenilerini ekliyorum.

Tesekkurler MFB

Ypek Taneri Dumano?lu

Yaz aylary gelirken herkese MFB den yardym almasyny tavsiye ederim...

Ben 3 ya?yndan beri diyet yapan biriyim..Doktor biraz kilo fazlasy var dedi?i
anda annem muhallebileri kesermi?..Ama gelin görünki hayatym boyunca hiç bir zaman çok fazla kilolu olmasamda, hep biz Türklerin deyimiyle balyk eti görünümlüydüm...Balyk eti görünümünü a?mam ise restoran sahibi bir es ile evlenmemle ba?lady..Evlili?in ardyndan birde hamilelikte alynan 23 kilo eklenince artyk bu ise bir dur demenin vakti gelmi?ti.

Sizinde tahmin edeceginiz gibi bir hayli fazla diyet kültürüm var:-) Neler yemem gerektigini cok iyi bilir, fakat ya yapmaya ruhum el vermez yada disarida bir restorana gittigimde menüyü gördügüm anda rejimi unuturdum..Bu isin birde evdeki yemek bolumu vardiki ben bu konuda cok ü?engeçtim..MFB
den yemek almaya basladim.Her gün yemek kutularim eve yada ofisime geliyor..Aldy?ym do?um kilolaryny buyuk olcude verdim... Artik nereye gitsem kutumla gidiyorum..Kilolar bir tarafa cok da saglikli beslendigimi hissediyorum...Dusuk kalorili lezzetli tatlylar yiyebilmek bile benim icin vazgecilmez bir lux...

Yaz aylary gelirken herkese MFB'den yardim almanyzy tavsiye ederim...

Ynce günler dile?iyle