Sepetiniz
0212 322 41 51 - 0212 322 19 29 - 0533 039 69 49
MFB Hediye Sertifikasý

 

SEVDÝKLERÝNÝZE SAÐLIKLI MFB YEMEK PAKETÝ HEDÝYE EDÝN!

O'na ne alacaðým diye kara kara düþünüyorsanýz iþte o'nu çok mutlu edecek saðlýklý bir hediye seçeneði!..
Siz sadece hediye için özel olarak hazýrladýðýmýz paketlerinden birisini seçin, gerisini bize býrakýn.

MFB Hediye seçenekleri:
5 gün 5 öðünlük  MFB saðlýklý yemek paketi - hediye özel fiyatý (Avrupa yakasý teslimat dahil) adrese teslim dahil) sadece 325 TL
MFB tekil ürünlerinden hediyeyi alan kiþinin oluþturabileceði saðlýklý yemek, donmuþ ürün veya tatlý sepeti 100 TL

Sevdiklerinize saðlýklý MFB paketlerinden birini hediye etmek için: Sayfanýn altýndaki bölümden hediye etmek istediðiniz paketi seçin.

Yönlendirileceðiniz sayfaya hem hediye göndereceðiniz kiþinin hem de kendi bilgilerinizi girin.

Hediye paketi ile birlikte gitmesini istediðiniz bir mesaj varsa alttaki kutuya yazýp ekleyin.

Ekle’yi týklayýn, hemen sonra güvenli alýþveriþ sayfasýna yönlendirileceksiniz. Kredi kartýnýzdan belirttiðiniz tutar çekildiðinde size aþaðýdaki mesaj gönderilecektir.

- MFB saðlýklý yemek paketi hediyesi seçtiðiniz için teþekkür ederiz!

Gönderdiðiniz hediye sertifikasý, özel zarfý içerisinde hediye ettiðiniz kiþiye ulaþtýrýlacaktýr. Kiþi isterse on-line sistemimizden istediði paketi veya ürün kombinasyonunu seçebilir ya da 0212 322 41 51 no.lu telefonumuzdan bize ulaþýp bilgi edindikten sonra tercihte bulunabilir.

Hediye paketleri 1 hafta için düzenlenebilemktedir ve paketlerin geçerliliði satýn alýnma tarihinden itibaren 1 yýldýr.