Sepetiniz
0212 322 41 51
ÜYELİK SÖZLEŞMESİ
 1-SÖZLEŞMENİN ONAYLANMASI
MFB ltd şti ‘nin web adresi olan Dietmfb.com üyesi olmak için, önce kayıt formumuzu doldurmanız ve dietmfb.com üyelik sözleşmesi     hükümlerine uymayı kabul ve taahhüt etmeniz gereklidir. Kullanıcı, kayıt formunu doldurup onayladığı ya da bu sistemi kullanarak herhangi bir hizmet aldığı ya da sipariş verdiği andan itibaren dietmfb.com sözleşmesine uymayı taahhüt etmiş kabul edilir. Sözleşmedeki şart ve koşullar 31.01.2012 tarihinde güncellenmiştir.
 
2. HİZMETLERİN TANIMI
MFB/Dietmfb.com sözleşmeyi onaylayan üyelerine internet ortamından perakende  yemek ve/veya sağlıklı yemek paketi siparişi verme imkanı sunar.

3. DİETMFB.COM ÜYELİK SİSTEMİ
 • MFB/Dietmfb.com üyesi kendisinin belirleyeceği bir 'kullanıcı adı' ve 'şifre' ye sahip olur.
 • 'Kullanıcı adı' üyeye özeldir ve aynı 'kullanıcı adı' iki farklı üyeye verilmez.
 • 'Şifre' sadece kullanıcı tarafından bilinir. Kullanıcı dilediği zaman şifresini değiştirebilir. Şifre'nin seçimi ve korunması tamamıyla kullanıcının sorumluluğundadır. MFB/ Dietmfb.com, şifre kullanımından doğacak problemlerden kesinlikle sorumlu değildir.
 • MFB/Dietmfb.com kullanıcı bilgisini kesinlikle üçüncü parti şirketlerle paylaşmaz –- veya üçüncü parti şirketler adına e-posta gönderimi yapamaz.
 • Kullanıcının MFB/Dietmfb.com üyeliği gerektiren servislere bağlanabilmesi için kullanıcı adını ve şifresini girmesi gereklidir. Bu işlem MFB/ Dietmfb.com' ye 'log in ' olmak şeklinde tanımlanmıştır.
4. ÜYENİN YÜKÜMLÜLÜKLERİ
              Üye MFB/ Dietmfb.com servislerinden yararlandığı sırada,
 • Üyelik kayıt formunda yer alan bilgilerin doğru olduğunu ve bu bilgilerin gerekli olduğu durumlarda bilginin hatalı veya eksik olmasından (şifre unutma gibi) doğacak zararlardan dolayı sorumluluğun kendisine ait olduğunu, bu hallerde üyeliğinin sona erebileceğini,
 • MFB/Dietmfb.com tarafından verilen servislerin ve yazılımların telif hakkının MFB/Dietmfb.com' a ait olduğunu, bu yazılımları hiçbir şekilde çoğaltıp, dağıtmayacağını,
 • MFB/Dietmfb.com servislerini kullandığında ileri sürdüğü şahsi fikir, düşünce, ifade, Dietmfb.com ortamına eklediği dosyaların, gönderdiği kişilik bilgilerinin sorumluluğunun kendisine ait olduğunu ve MFB/Dietmfb.com' un bu dosyalardan dolayı hiçbir şekilde sorumlu tutulamayacağını,
 • Servislerinin kullanımı sırasında kaybolacak, ve/veya eksik alınacak, yanlış adrese iletilecek bilgi mesaj ve dosyalardan MFB/Dietmfb.com' un sorumlu olmayacağını,
 • MFB/Dietmfb.com' de sunulan hizmetlere MFB/Dietmfb.com tarafından belirlenen şekil dışında ve yetkisiz şekilde ulaşmamayı ve yazılımı hiçbir şekilde değiştirmemeyi, değiştirilmiş olduğu belli olanları kullanmamayı ve sözü geçen maddelere uymadığı durumlarda MFB/ Dietmfb.com' un uğrayabileceği tüm maddi ve manevi zararları ödemeyi,
 • Üye verilerinin yetkisiz kişilerce okunmasından, dolayı gelebilecek zararlardan ötürü MFB/dietmfb.com' un sorumlu olmayacağını,
 • Tehdit edici, ahlak dışı, ırkçı, Türkiye Cumhuriyeti Yasalarına, Uluslararası anlaşmalara aykırı mesajlar göndermemeyi,
 • Ortama eklenecek yazışma, konu başlıkları, rumuzları genel ahlak, görgü ve hukuk kurallarına uygun olmasını,
 • Diğer kullanıcıları taciz ve tehdit etmemeyi,
 • Diğer kullanıcıların servisi kullanmasını etkileyecek şekilde davranmamayı,
 • Kişi ya da kurumların isimlerini lekeleyici, çiğneyici, ahlaka aykırı, yakışıksız ya da kanun dışı materyal ya da bilgiler yayımlamamayı, basmamayı, dağıtmamayı,
 • Reklam yapmamayı, herhangi bir mal ya da hizmet satmamayı ya da satılmasına yönelik teklifte bulunmamayı, anket, yarışma ya da zincir mektup faaliyetlerinde bulunmamayı,
 • Diğer kullanıcıların bilgisayarındaki bilgilere ya da yazılıma zarar verecek bilgi veya programlar göndermemeyi,
 • MFB/Dietmfb.com servisleri kullanarak elde edilen herhangi bir kayıt veya elde edilmiş malzemelerin tamamı ile kullanıcının rızası dahilinde olduğunu, kullanıcı bilgisayarında yaratacağı arızalar, bilgi kaybı ve diğer kayıpların sorumluluğunun tamamı ile kendisine ait olduğunu, servisin kullanımından dolayı uğrayabileceği zararlardan dolayı MFB/ Dietmfb.com' dan tazminat talep etmemeyi,
 • MFB/Dietmfb.com' dan yazılı izin almadan Dietmfb.com servislerini ticari ya da reklam amacıyla kullanmamayı,
 • MFB/Dietmfb.com' un, dilediği zaman veya sürekli olarak tüm sistemi izleyebileceğini,
 • Kurallara aykırı davrandığı takdirde MFB/ Dietmfb.com' un gerekli müdahalelerde bulunma ve üyeyi servis dışına çıkarma ve üyeliğe son verme hakkına sahip olduğunu,
 • Kanunlara göre postalanması yasak olan bilgileri postalamamayı ve zincir posta(chain mail), yazılım virüsü (vb.) gibi gönderilme yetkisi olmayan postaları dağıtmamayı,
 • Başkalarına ait olan kişisel bilgileri kayıt etmemeyi, kötüye kullanmamayı,
 • Üye 'kullanıcı' adıyla yapacağı her türlü işlemden bizzat kendisinin sorumlu olduğunu,
 • Sipariş ettikleri ürünün sistemde kendilerine bildirilmis olan ücretini ödemek durumunda olduğunu aksi takdirde ürünün kendilerine teslim edilmeyeceğini,
 • Ürün bir başka şahıs tarafından teslim alınıyor ise ürünü teslim alan kişi, Sanal Merkez adına ürünü kendisine teslim eden kişinin "ürünü kendisine gönderen kişiyi tanıdığına dair" ibraz edebileceği belgeyi imzalamak zorunda olduğunu, belge imzalanmadığı takdirde ürünün teslim edilmeyebileceğini ve dolayısı ile siparişin gerçekleşmemiş sayılacağını kabul ve taahhüt etmiştir.
 • Ürün kullanımı:MFB/ Dietmfb Ürünlerimi sağlık açısından hijyenik ve özel koşullarda hazırlanıp paketlenirler. Ürünlerimizi  buzdolabında muhafaza edilmelidir.. MFB/ Dietmfb mutfağından çıkan hiçbir üründe koruyucu katkı maddeleri kullanılmadığından tüm ürünler günlük olarak taze ürünler kullanılarak hazırlanır. Üye, teslimatı yapılan ürünleri ısıtma talimatlarına uygun olarak ısıtacağını ve paket üzerinde bulunan son kullanma tarihine uyacağını kabul eder. Aksi takdirde ortaya çıkabilecek herhangi bir problemden MFB/ Dietmfb sorumlu değildir.
   

5. DİETMFB.COM’A VERİLEN YETKİLER
 

 • MFB/Dietmfb.com herhangi bir zamanda sistemin çalışmasını geçici bir süre askıya alabilir veya tamamen durdurabilir.
 • Sistemin geçici bir süre askıya alınması veya tamamen durdurulmasından dolayı MFB/Dietmfb.com' un üyelerine veya üçüncü şahıslara karşı hiçbir sorumluluğu olmayacaktır.
 • Kullanıcı adı ve şifresi MFB/Dietmfb.com tarafından müşteriye sunulacak başvuru alanlarının doldurulmasından sonra görüntülenecek ve onaylanacaktır. Dietmfb.com, tüm alanları doldurmuş olan müşterilerinin ya da şifresi olduğu halde bağlanmakta olan müşterilerin yeni bir şifreye sahip olmalarını ya da şifrelerini kullanmalarını kendisine uygun gördüğü durumlarda süresiz olarak engelleyebilir.
 • MFB/Dietmfb.com, servislerinin zamanında, güvenli ve hatasız olarak sunulacağını, servis kullanımından elde edilen sonuçların doğru ve güvenilir olduğunu, servis kalitesinin beklentilere cevap vereceğini taahhüt eder.
 • MFB/Dietmfb.com üyelerin servislerden yararlanmaları sırasında ortamda bulunduracakları dosyaların, mesajların bazılarını veya tamamını uygun göreceği peryotlarla yedekleme ve silme yetkisine sahiptir. Yedekleme ve silme işlemlerinden dolayı MFB/ Dietmfb.com sorumlu tutulmayacaktır.
 • MFB/Dietmfb.com kendi ürettiği ve/veya dışardan satın aldığı bilgi, belge, yazılım, tasarım, grafik vb. eserlerin mülkiyet ve mülkiyetten doğan telif haklarına sahiptir.
 • MFB/Dietmfb.com üyelerinin ürettiği ve yayınlanmak üzere kendi iradesiyle sisteme yüklediği (örneğin panoya eklediği mesaj, haber, dosya gibi) bilgi, belge, yazılım, tasarım, grafik vb. eserlerin yayınlanma ve/veya site içerisinde MFB/Dietmfb.com tarafından uygun görülecek başka bir adrese taşıma haklarına sahiptir. Yayınlanan bu bilgilerin başka kullanıcılar tarafından kopyalanması ve/veya yayınlanması ihtimal dahilindedir. Bu hallerde üye, MFB/Dietmfb.com' dan hiçbir telif ücreti talep etmeyecektir.
 • MFB/Dietmfb.com' da satışa sunulan ürünlerin fiyat ve ürün özellik bilgilerini değiştirme yükümlülüğü MFB/Dietmfb.com' a aittir. Fiyat ve ürün özellik bilgilerinde hata oluştuğu takdirde MFB/Dietmfb.com bu hatayı düzeltecek şekilde ürün teslimatı yapabilir veya siparişi iptal edebilir.
 • MFB/Dietmfb.com, ileride doğacak teknik zaruretler ve mevzuata uyum amacıyla işbu sözleşmenin uygulamasında değişiklikler yapabileceği gibi mevcut maddelerini değiştirebilir veya yeni maddeler ilave edebilir.
 • MFB/Dietmfb.com üyelik gerektirmeyen servisleri zaman içerisinde üyelik gerektiren bir duruma dönüştürülebilir. Dietmfb.com ilave servisler açabilir, bazı servislerini kısmen veya tamamen değiştirebilir, veya ücretli hale dönüştürebilir.
 • MFB/dietmfb.com kendi kararı ile mönülerde bp/ kcal değerlerini değiştirmeden her türlü değişikliği yapma hakkına sahiptir
6. KİŞİSEL VE TİCARİ OLMAYAN KULLANIM SINIRLAMASI
Üyeler yapılan tüm alışverişlerin kişisel kullanım amaçlı olduğunu, alışverişin tekrar satış amaçlı olmadığını kabul eder. MFB/Dietmfb.com bilgi, tarif, menü, metin ve grafiklerin, yazılımların, tümü veya bir kısmının izinsiz olarak kullanılması kopyalanması veya yayınlanması yasaktır. "MFB" markası tescillidir. Bu ismin başka bir amaçla kullanılmayacağını üye kabul eder.


7. ÜRÜN SİPARİŞİ
MFB/ Dietmfb.com’ da perakende siparişler web üyeliği ile verilir. Sağlıklı yemek paketleri siparişleri için Dietmfb.com’ da bulunan MFB kişisel profil formu doldurulur. Ya da 0212 322 41 51 no.lu telefonda program danışmanları eşliğinde form doldurulur. Doldurulan form MFB/dietmfb.com diyetisyeni tarafından değerlendirildikten sonra kişiye özel menü yapılır
 
Üye, diyabet ve gıda intoleransı ve alerji başta olmak üzere herhangi bir sağlık sorunu ile ilgili konuları MFB/dietmfb.com’ a programa başlamadan önce bildireceğini kabul eder. Üye programı takip ettiği sırada diyabet, gıda intoleransı, alerji veya başka bir sağlık sorunu oluştuğu taktirde hiç zaman geçirmedenMFB/dietmfb.com’ a bilgi vereceğini kabul eder. MFB /dietmfb.com sağlık durumundaki değişikliğin bildirilmemesi sebebi ile oluşabilecek hiçbir problem ve hedefe ulaşamamanın sorumluluğunu almayacaktır. MFB/dietmfb.com kişinin beslenme ihtiyaçlarına özel, besin değerleri dengelenmiş günlük yemek servisidir. Hiçbir hastalığın tedavi yöntemi değildir.  Üye bunu peşinen kabul eder.
 
8. ÜRÜN TESLİMATI
MFB/Dietmfb.com İstanbul il sınırları içerisindeki birçok ilçeye teslim edilmektedir. Minimum sipariş bedelleri ve varsa teslimat ücretleri ödeme seçeneğinde kargo bölümünde belirtilmiştir . Üye Sipariş verilen ilçeler ile ürün sipariş koşullarını 03212 322 41 51 no. lu telefondan program danışmanlarımızdan öğrenebilir.
 
 Ürün teslimatı sürecinde müşteri sistemde belirtilen adreste bulunamaz ise sipariş etmiş olduğu yemekler kesinlikle başka bir yere bırakılmayacaktır. Bu durum çerçevesinde üye kendinin bulunmadığı bir adrese sipariş aldırdığı icin doğacak kanuni yükümlülükleri kabul etmek durumundadır.
 
Ürün teslimatı sırasında  Eksik öğün/ler olduğunu fark edildiği  durumda,üye  paketi teslim eden elemana tutanak tutturmak durumundadır. Aksi halde ürün ile ilgili herhangi bir iade veya tekrar gönderim talebi dikkate alınamamaktadır.
 
 Ürün teslimatı sırasında seçilmiş saat diliminde ve bildirilen adreste üyeye ulaşılamadığı durumda ürünler MFB/ Dietmfb mutfağına geri getirilecektir. Geri gelen paketler aynı gün saat 18:00'a kadar MFB/dietmfb.com mutfağında hijyenik koşullarda muhafaza edilecektir. Bu süre içerisinde üye paketini MFB/d,etmfb.com ‘dan teslim alabilecek, teslim alınmayan paketler saat 18.00’de imha edilecektir. Bu durumda ücret iadesi yapılmayacağını üye kabul eder.
 
 Ürün teslimatı Şehir trafiği veya trafik kazası gibi nedenler ile zamanında yapılamadığı taktirde
MFB/dietmfb.comProgram danışmanları üye ile irtibata geçerek ürünün farklı bir saatte teslimi için uygun yer va zaman belirleyeceklerdir.Bu süre belirtilen teslim süresini 2 saat aştığı durumda üye ödemiş olduğu meblağa denk bir siparişi 1 yıl içerisinde teslim edilmek üzere dietmfb.com a verebilir.Teslimatta meydana gelen gecikme üye tarafından 30 dakika içerisinde 0212 322 4151 nolu telefona bildirilmezse üye bu sipariş ile ilgili hakkını kaybetmiş sayılacağını kabul eder.
 
9. ÜRÜN İADESİ
Online kredi kartı ile ödemesi yapılmış siparişlerle sınırlı olmak üzere, ücret iadesi aşağıdaki şartların varlığı halinde yapılmaktadır:
 • Sipariş verilen ürünlerin  bir kısmının ya da tamamının sipariş teslim tarihinde mevcut olmaması nedeniyle verilen siparişin bir kısmının ya da tamamının iptali durumunda.
  Online kredi kartı dışındaki ödeme vasıtaları ile ödemesi yapılmış siparişlerde ücret iadesi,yapılmamaktadır
   
  10. DİETMFB.COM SAĞLIKLI YEMEK PAKETLERİNİN İPTAL DEVİR VE DEVAM  KOŞULLARI
  MFB/dietmfb.com ürünleri kişiye üzel olarak üretilmektedir.Siparişi verilen ürünler yalnız o sipaişr için üretilmektedir.Üye, siparişini 2 işgünü öncesinden iptal etmeyi kabul eder.Ödemesi tamamlanmış siparişlerin 2 iş günü öncesinden iptali durumunda sipariş bedeli üretim yapılmadığından başka bir tarihteki siparişe aktarılabilir.
  Bunun yapılabilmesi için üye MFB/dietmfb.com ‘a zamanında bilgi vermeyi ve teyid alınmadığı taktirde sipariş ertelemsi yapılmayacaktır.
   
  Üye, teslimat adresinde değişiklik yapacağı durumda 1 iş günü öncesinden mesai saatleri içerisinde bildirmeyi ve teyit almayı taahhüt eder.
   
  11.MFB/DİETMFB.COM KAYITLARININ GEÇERLİLİĞİ
  Üye bu sözleşmeden doğabilecek itilaflarda dietmfb.com'un defter kayıtlarıyla, mikrofilm, mikrofiş, ve bilgisayar kayıtlarının HUMK 287. Madde anlamında muteber, bağlayıcı, kesin ve münhasır delil teşkil edeceğini ve bu maddenin delil sözleşmesi niteliğinde olduğunu, belirten dietmfb.com kayıtlarına her türlü itiraz ve bunların usulüne uygun tutulduğu hususunda yemin teklif hakkından peşinen feragat ettiğini kabul, beyan ve taahhüt eder.
   
  12. UYGULANACAK HÜKÜMLER
  Bu sözleşmeyle ilgili olarak çıkabilecek ihtilaflarda öncelikle bu sözleşmedeki hükümler, hüküm bulunmayan hallerde ise Türk Kanunları (BK, TTK, HUMK, MK vesair) uygulanacaktır.
   
  13.YETKİLİ MAHKEME VE İCRA DAİRELERİ
  İş bu sözleşmenin uygulanmasından doğabilecek her türlü uyuşmazlıkların çözümünde İstanbul Mahkemeleri ile İcra Müdürlükleri yetkili olacaktır.
   
  14. YÜRÜRLÜK
  Kullanıcı kayıt formunu doldurduktan, sistemi kullanarak hizmet aldıktan ya da sipariş verdikten itibaren bu sözleşme taraflar arasında süresiz olarak yürürlüğe girer.
   
  15. FESİH
  MFB/Dietmfb.com dilediği zaman tek taraflı olarak bu sözleşmeyi sona erdirebilir